Buun 2004

Buun 2004 – Het gaat goed met de Buun. Met die woorden zijn we al eens eerder een voorwoord begonnen, maar dit jaar hebben we meer reden dan ooit om het te constateren. Want niet alleen neemt de belangstelling voor het jaarboek nog steeds toe – van de vorige uitgave waren de meeste van de achthonderd exemplaren binnen twee maanden weg – ook de waardering stijgt.
De belangrijkste getuigenis van dat laatste is wel het winnen van de Jules Kayser-prijs 2003, de prijs die de gemeente Venlo om de twee jaar toekent aan personen, instellingen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de monumentenzorg. De Buun kreeg die prijs vanwege de inmiddels al tientallen publicaties in kwartaalblad en jaarboek over monumenten en architectuur in de gemeente Venlo.
Een waardering die trots maakt. Maar die tevens een plicht is. Ook in de toekomst moet waar worden gemaakt dat we die prijs hebben verdiend. Uiteraard gaan we er alles aan doen om dat te bewijzen. Meteen al in dit nieuwe jaarboek dat voor u ligt. Daarin staat bijvoorbeeld een eerste artikel in een reeks verhalen over de uitkomsten van bouwhistorisch onderzoek in de Venlose binnenstad – ditmaal over panden aan de Klaasstraat en de Parade. En architect Geer Selen publiceert in Buun 2004 de resultaten van zijn onderzoek naar het werk van zijn collega Ben Hendrix, die zoveel betekende voor de wederopbouw van Venlo na de oorlog.
We beperken ons natuurlijk niet tot monumenten en architectuur. Buun 2004 bevat weer de vertrouwde mix aan onderwerpen – van muziek tot literatuur, van geschiedenis tot glaskunst en van fotografie tot beeldende kunst. Want ook op andere gebieden willen we prijzen winnen!

De redactie

Buun 2004

De familie Caron

Een architectonische wandeling door Steyl

Huub Stapel-interview

Plek 1

Interview Thei Voragen

De Venlokas

Plek 2

Instrumentenfabriek Venlonia

Blerickse straatnamen

Jan Mens en de Venlose spoorwegstaking

Plek 3

Hoboïste Suzanne Lucker

Theu Boermans over de revue

Interview Wiel Kusters

Oorlogsherinneringen Pierre Huibers

Plek 4

Het Venlose chirurgijnsgilde

Plek 5

Requiem voor een bad
Gedichten door Willem Kurstjens

Amour perdu
Verhaal door Helma Cremers

Zoals zij daar woont
Gedicht door Herman Verweij

Plek 6

Cameraman en filmer Rob Hodselmans

Architect Ben Hendrix

Foto’s van de Maas

Glazenier Louis Smeets

Tegelse pottenbakkersfamilie

Plek 7

De oorlog van Kornelis Krans

Restauratie aan Klaasstraat en Parade

Romewandeling

Plek 8

Interview met Pie Daenen

Kerkhofsymbolen

Kunstenaar Laurens

Tegelse kunstenaar Piet Peters

Het Raam stopt ermee

De vreugdedag