Buun 2000

Buun 2000 – Natuurlijk is het even wennen voor u. De Buun heeft er in de zes jaar dat ze als kwartaalmagazine verscheen heel anders uitgezien dan het jaarboek dat u nu in handen houdt. Toch zult u snel merken dat het jaarboek net zo vertrouwd is als het blad. De mooie mix van onderwerpen is gebleven, net als de aandacht voor de fotografie en de vormgeving. Eigenlijk gaat het jaarboek verder waar het magazine ophield.
Het verschijnen van dit eerste jaarboek is ook een gepast moment om terug te kijken op de zes jaar dat De Buun als kwartaalmagazine verscheen. In die zes jaar verzorgde de redactie in samenwerking met een keurkorps van medewerkers 22 nummers, een dubbelnummer en drie extra uitgaven. Voorwaar geen geringe score. En dan hebben we het niet eens over de inhoud gehad. Die werd, zo hebben we van veel kanten gehoord, door de lezers zeer op prijs gesteld. Een abonnementenaantal van tussen de 400 en 500 en een totale oplage van 800 exemplaren per nummer onderstreept die waardering.
Die appreciatie is mooi, maar legt de redactie tevens de plicht op om met het jaarboek op dezelfde manier voort te gaan. Gelukkig is dat geen zware plicht. De redactieleden hebben plezier in hun werk en menen er in te zijn geslaagd een jaarboek te maken dat de kwaliteit van het magazine minstens evenaart.
Of dat echt zo is, bepaalt u. Veel lees- en kijkplezier.

De redactie

Buun 2000

Kroniek: oktober 1998

“Weest wilkom dan heijlighe pijne”
De zeventiende-eeuwse zuster Mechteldis van Lom

Kroniek: november 1998

Een gezegende bibliotheek op de Ulingsheide
De kloosterbibliotheek van de paters Trappisten

Boekje en mapjes en doosjes in Venlo
Boekbindster Hennie den Dekker

De eeuw was nog jong 1 en 2
Uit het Venlose politiearchief in 1900

Jacques Holtman, violist die liever schilder had willen worden
Cartoon

Kroniek: december 1998

Architect Jacq. L. Grubben: veelzijdig en productief

De eeuw was nog jong 3

Venlo, oost-west, met Maastricht is het ook niet alles
Venlo van dorp naar stad

Kroniek: januari 1999

“Wij willen het verhaal van Limburg vertellen”
Jos Schatorjé en het nieuwe Limburgs Museum

Kroniek: februari 1999

De eeuw was nog jong 4

Venlona: gezelligheid, traditie en een beetje chique
Ger Withag en mannenzangvereniging Venlona

Kroniek: maart 1999

VVV: de jeugd voorop
Het jeugdplan van de Venlose Voetbal Vereniging

Het beest zingt
Verhaal van Hans Dekkers

Tijd is daar
Gedicht van Emma Crebolder

De vraag
Romanfragment van Mariet Verbong

Kroniek: april 1999

Een Venlose ridderroman en de kruistochten rond 1200

De eeuw was nog jong 5

Blericks raadslid droomt van bewoonde brug
Cartoon

Kroniek: mei 1999

Niets mooier dan de kleur van roest
Schilder Piet Lap

Cobra, Tegelen en keramiek

Eric Toebosch’ berichten uit het tussenrijk

Traditie bij Herman van der Avoort en Frans Nauts
Twee Noord-Limburgse schilders

De eeuw was nog jong 6

De mantel der liefde
Venloos patroonheilige Martinus van Tours

Kroniek: juni 1999

Frank Scheffer is bijna meester
De muziekdocumentaires van filmer Frank Scheffer

Archeologische vervalsingen in Venlo
Amateur-archeoloog Leo Keus

Kroniek: juli 1999

De hoedenmaker van Venlo
Huub Haanen

De eeuw was nog jong 7

Breder en verder kijken
De commissie stadskwaliteit

Kroniek: augustus 1999

De Maaskade in 1999
Werk van de Venlose Amateur Fotografen Vereniging

Kroniek: september 1999