PREVIEW BUUN 2018 | Van Venle ene stat maken

Venlo kreeg op zondag 1 september 1343 stadsrechten van hertog Reinoud II van Gelre. In het daarvoor opgestelde stadscharter verklaarde de hertog dat hij ‘van Venle eene stat (wilde) maken’, wat onder meer betekende dat de inwoners vanaf die dag geen lijfeigene meer waren, maar hartstikke vrij. Ook mocht Venlo een muur rond de stad bouwen en bleef het zeer profijtelijke recht van opslag bestaan, wat inhield dat er nergens anders tussen de stad en Mook op de oostelijke Maasoever handelswaar geladen of gelost mocht worden.

Redenen genoeg voor een feest zou je zeggen. Helaas is nergens schriftelijk vastgelegd of er op die dag een plechtigheid plaatsvond. Ook is niet bekend of de hertog het stadscharter zelf kwam overhandigen aan de Venlose notabelen uit die tijd. Er zijn echter wel aanwijzingen dat Reinoud op die zondag in de stad was. Zoals er wel meer gegevens bijeen te sprokkelen zijn als je denkt dat er op die eerste september een viering in de stad plaatsvond. Dat heb ik dus gedaan, ik ben er van uitgegaan dat de Venlonaren de stadswording hebben aangegrepen voor festiviteiten. En heb me proberen voor te stellen hoe die er dan uit zouden kunnen hebben gezien. Een tipje van de sluier? De hertog ontving de Venlose gezagsdragers in zijn Hertogenhof en at tijdens de dis dolfijn (jawel, uit Harderwijk) en dronk Duitse wijn.

Adri Gorissen

Adri Gorissen

redacteur


Adri Gorissen (1955) is journalist en schrijver. Hij heeft diverse boeken op zijn naam staan, zoals het Limburgs Literatuur Lexicon (2007) en Een Noorse liefde (2012). Hij werkt aan een historische roman over hertog Reinoud II van Gelre en aan een studie over architecten Johannes en Jules Kayser.

Meer artikelen van Adri Gorissen